1.1.O.11 - Offentligt område ved Lille Grundet Hulvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.O.11 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  150% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  11

 • Max. bygningshøjde

  44

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  4

 • Opholdsarealer

  Der skal udlægges opholdsarealer efter gældende regler i bygningsreglementet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, sygehus med tilhørende funktioner, herunder sygehusvaskeri og parkeringshuse.

 • Trafik

  Der skal udlægges mindst 1 p-plads pr. 100 m² etageareal

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget