1.1.C.7 - Centerområde ved Vestre Engvej i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.7 (1)

 • Plandistrikt

  1.1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  120% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  20

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen langs Vestre Engvej og Enghavevej skal opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Vestre Engvej må der ikke indrettes boliger i stueetagen. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Hovedvægten i erhvervsanvendelsen skal være forretnings- og kontorvirksomhed, liberale erhverv, klinikker, restauranter og hoteller. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget