1.1.C.31 - Centerområde på Flegmade i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.31

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  140% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  22

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Der må etableres én dagligvarebutik må etableres med et max. bruttoetageareal på 1.200 m². For udvalgsvarebutikker, se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål, samt 1 dagligvarebutik til områdets lokale forsyning.

 • Trafik

  Alle parkeringspladser må etableres på terræn, når det sker på arealer bag bebyggelsen. Parkeringspladser skal anlægges med grønne elementer i form af træer, buske eller hække, der medvirker til forskønnelse og afskærmning af parkeringsarealet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Status

  Aflyst