1.1.C.30 - Centerområde ved Dæmningen og Vissingsgade

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.30 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  290% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  21.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på 10 meter målt fra øverste vandløbskant. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. I bebyggelsens stueetage langs Dæmningen må der ikke indrettes boliger. Byrådet kan tillade at bebyggelse opføres i op til 5 etager med fladt tag. Facadehøjden mod Dæmningen må dog maksimum være 19 meter og mod gårdsiden maksimum 17 meter. Den centrale del af bebyggelsen må være op til 21,5 meter. Bebyggelsesprocenten må inden for området ikke overstige 290 %. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Anvendelsen fastlægges til centerformål, som erhvervsvirksomheder, kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hoteller, butikker, restauranter og lignende samt til etageboligbebyggelse og offentlige formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Lokalplanen er i byzone.

 • Status

  Vedtaget