1.1.C.3 - Centerområde ved Nørretorv i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.3 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  360% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  6

 • Max. bygningshøjde

  23

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Der kan fastlægges en lavere bebyggelsesprocent for delområder i en lokalplan. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger, engrosvirksomhed og liberale erhverv som f.eks. Kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål boligformål og offentlige formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget