1.1.C.28 - Centerområde ved Havnepladsen i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.28 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  280% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  20

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelseshøjden må ikke overstige 20 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager. Dog kan bygninger efter en særlig planlægning opføres i op til 60 m, hvis de kan indpasses arkitektonisk i området.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af liberale erhverv, hoteller, restauranter og udvalgsvarebutikker med tilhørende faciliteter, herunder parkeringshuse.

 • Trafik

  Der skal reserveres areal til vejanlæg (Havneruten).

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsen skal opføres på baggrund af en samlet planlægning.

 • Status

  Aflyst