1.1.C.27 - Centerområde ved Toldbodvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.27 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  300% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 20 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager. Dog kan bygninger efter en særlig planlægning opføres i op til 70 m, hvis de kan indpasses arkitektonisk i området. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål og offentlige formål. Der må ikke indrettes dagligvarebutikker.

 • Trafik

  Der skal reserveres areal til vejanlæg (P-søgering).

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget