1.1.C.24 - Centerområde ved Nørregade og Vestergade i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.24 (1)

 • Plandistrikt

  1.1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  160% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Byrådet kan tillade at bebyggelse opføres i op til 5 etager, med en facadehøjde på max. 15 m. Som hjørnemarkering, tårn eller lignende kan Byrådet tillade, at bebyggelsen opføres i 5 etager med en bygningshøjde på højst 18,5 m. I bebyggelsens stueetage langs Nørregade, Flegborg, Tønnesgade, Nørretorv og Vestergade må der ikke indrettes boliger, engroshandel og liberale erhverv som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende, og uden for Nørregade, Flegborg, Tønnesgade, Nørretorv og Vestergade må disse kun etableres med Byrådets særlige tilladelse. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetag. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål, herunder parkeringshus.

 • Miljø

  I området må der placeres virksomheder indenfor klasse 1 og 2. P-huse dog klasse 3.

 • Trafik

  Der må opføres to p-dæk ovenpå den eksisterende tagparkering på Føtexbygningen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget