1.1.C.23 - Centerområde syd for Sønderå i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.23 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  225% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten for matr. nr. 65a, 66 og 67, Vejle Bygrunde, må ikke overstige 400%. For de resterende arealer må bebyggelsesprocenten under ét ikke overstige 225%. Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Der åbnes mulighed for at bygge tæt på åen, når der kan argumenteres for en bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed, og når der sikres en offentlig stiadgang til området. Den samlede ramme til butiksformål er på 33.000 m² herunder en dagligvarebutik på max. 4.000 m². Denne ramme er udnyttet. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligbebyggelse og offentlige formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Aflyst