1.1.C.20 - Centerområde ved Borgvold i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.20 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  160% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  6

 • Max. bygningshøjde

  23

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Langs Mølleå fastlægges en byggelinje på 5 m fra vandløbskant. Bebyggelse må opføres i op til 6 etager, med en facadehøjde på max. 21 m, og en bygningshøjde på max. 23 m. Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke overstige 160%. Herudover kan der opføres et parkeringshus op til en samlet bebyggelsesprocent på 220%. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. I området må der ikke indrettes dagligvarehandel. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget