1.1.C.18 - Centerområde ved Sjællandsgade i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.18 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Der åbnes mulighed for at bygge tættere på åen, når der kan agumenteres for en bystrækning med arkitektonisk og bebyggelsesmæssig helhed og når der friholdes en passage. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Der må ikke indrettes dagligvarebutikker. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

 • Trafik

  Der skal reserveres areal til vejanlæg (P-søgering).

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget