1.1.C.17 - Centerområde ved Gammelhavn i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.17

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  350% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  8

 • Max. bygningshøjde

  35

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal indpasses i byens struktur og skabe et smukt facadeforløb langs Fredericiavej, Gammelhavn og Sønderbrogade. Bygningshøjden må ikke overstige 35 m. Stueetagen mod Sønderbrogade, må kun anvendes til butikker, caféer og restauranter. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m². Der må etableres tre stormagasiner/større specialbutikker på over 2.000 m². Butikkerne kan etableres med en maksimal størrelse på 10.000 m², 5.000 m² og 5.000 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, boliger, liberalt erhverv, hotel, offentlig og privat service og institutioner, underholdning, park og parkering mm.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Aflyst