1.1.C.16 - Centerområde ved Damhaven i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.16 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  150% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan, der sikrer et pænt facadeforløb langs Damhaven med store fritstående bygninger i vejskel. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Der må ikke indrettes dagligvarebutikker. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål og offentlige formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget