1.1.C.15 - Centerområde ved Marias Plads og Blegbanken i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.15 (1)

 • Plandistrikt

  1.1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal opføres i 3 etager og i en facadehøjde på 12-13 m, dog må bebyggelsen på hjørnet af Blegbanken og Enghavevej opføres i 4 etager, og i en højde af 14 m, og boligerne i Fjellegade opføres i 3 etager med sadeltag og en facadehøjde på max. 7 m eller 3 etager med tilbagetrukket tagetage, fladt tag og en facadehøjde på 9 m. Langs Omløbsåen fastlægges en byggelinje på 5 m målt fra øverste vandløbskant. Byggelinjen kan reduceres, hvis særlige arkitektoniske forhold begrunder det. Der må ikke etableres butikker i området.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelsen fastlægges til centerformål, boligformål, park og offentlige formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget