1.1.C.12 - Centerområde ved Boulevarden i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.12 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  20

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomheder i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål, samt mindre dagligvarebutikker til områdets lokalforsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget