1.1.C.11 - Centerområde ved Enghavevej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.11 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke etableres butikker i området.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. Hovedvægten i anvendelsen skal være lagt på kontorvirksomhed, liberale erhverv, klinikker, restaurant og hotel.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget