1.1.C.10 - Centerområde ved Kirketorvet, Dæmningen og Fiskergade i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.10 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  220% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  15.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Byrådet kan tillade, at bebyggelsen opføres i op til 5 etager med en facadehøjde på max. 15,5 m. Som hjørnemarkering, tårn eller lignende kan byrådet tillade, at bebyggelsen opføres i 5 etager med en bygningshøjde på højest 18,5 m. Der kan indenfor et særligt afgrænset område langs Fiskergade og i gårdarealerne mellem Kirketorvet og Fiskergade gives mulighed for bebyggelse i op til 26 meters højde. I bebyggelsens stueetage langs Søndergade (gågaden) må der ikke indrettes boliger, engrosvirksomhed og liberale erhverv som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende, og uden for gågaden må disse kun etableres med Byrådets særlige tilladelse. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget