1.1.B.9 - Boligområde ved Boulevarden i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.B.9 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  80% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget