1.1.B.8 - Boligområde ved Sofievej i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.B.8 (1)

 • Plandistrikt

  1.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  8

 • Max. bygningshøjde

  25

 • Bebyggelsens omfang

  Bygninger kan opføres som punkthuse i indtil 8 etager med en bygningshøjde på højst 25 m.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget