1.1.B.6 - Boligområde ved Enggade i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.B.6 (1)

 • Plandistrikt

  1.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  80% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke udlægges arealer, der kan rumme så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end det lokalområde, de er en del af.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Aflyst