1.1.B.18 - Boligområde ved Spinderigade i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.B.18 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  150% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Hovedvægten i anvendelsen skal være liberale erhverv, værksteder og showrooms, restauranter, museum og andre kulturelle funktioner, udstillingslokaler, uddannelse samt boliger og mindre butikker der kan understøtte områdets kulturelle profil. Butikkerne må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker i området at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Offentligheden skal sikres adgang til hele området.

 • Status

  Vedtaget