1.1.B.16 - Boligområde ved Rødkildevej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.B.16 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  10

 • Max. bygningshøjde

  35

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må ikke overstige 14.000 m² + p-kælder. Der kan etableres en vejadgang til området fra Rødkildevej.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse. Området kan endvidere anvendes til kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, og servicefunktioner der kan indpasses i boligområdet. Disse funktioner må kun placeres i stueetage og skal have tilknytning til stedet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget