1.1.B.12 - Boligområde ved Vestre Engvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.B.12 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  13

 • Max. bygningshøjde

  40

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningerne kan opføres som fritliggende punkthuse.

 • Opholdsarealer

  Friarealer skal udformes som et åbent englandskab med blomster og enkelte grupper af lave træer.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, samt mindre liberale erhverv og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

 • Trafik

  Langs Sønderå skal der være en offentlig stiforbindelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget