1.1.B.10 - Boligområde ved Fredericiagade og Koldingvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.B.10 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Bebyggelsen langs nordvestsiden af Koldingvej, vestsiden af Sønderbrogade, Bleggårdsgade og Aasen kan opføres i 4 etager. Langs rammeområdets øvrige veje må bebyggelsen opføres i op til 3 etager. Dagligvarebutikker må etableres med et max. Bruttoetageareal på 1.000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. Bruttoetageareal på 500 m². Der må ikke udlægges arealer, der kan rumme så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end det lokalområde, de er en del af.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. I bebyggelsen langs Koldingvej, Damhaven og Fredericiagade må indrettes butikker samt mindre, ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget