11.B.3 - Boligområde ved Regulusparken i Givskud

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  11.B.3

 • Plandistrikt

  11 Givskud

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse, samt fællesanlæg, institutioner og lignende, til dækning af lokale behov.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget