11.B.1 - Boligområde ved Vejlevej i Givskud

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  11.B.1

 • Plandistrikt

  11 Givskud

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  Ved boligbebyggelse, må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom, og bygningen må ikke opføres i mere end 2 etager. For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker mv. er bebyggelsesprocenten max. 70, og bygningen må opføres i op til 3 etager.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse, samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Ved ændringer i bebyggelse skal der tages særlige hensyn til det kulturhistoriske miljø.

 • Status

  Vedtaget