10.O.2 - Offentligt område ved Sejersshaven i Gadbjerg

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  10.O.2

 • Plandistrikt

  10

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være åben-lav og tæt-lav. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, boliger, institutioner og lignende, til dækning af lokale behov.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget