10.E.1 - Erhvervsområde ved Industriparken i Gadbjerg

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  10.E.1

 • Plandistrikt

  10

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed og engroshandel. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget