10.B.5 - Boligområde ved Tøsby Mosevej i Gadbjerg

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  10.B.5

 • Plandistrikt

  10 Gadbjerg

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være åben-lav. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 20 for den enkelte ejendom (parcelhuse og jordbrugsparceller). For ejendomme der anvendes til offentlige institutioner må bebyggelsesprocenten maksimalt være 40.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som jordbrugsparceller med tilhørende kollektive anlæg, som børneinstitutioner og lignende, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget