10.B.4 - Boligområde ved Gammelgårdsvej i Gadbjerg

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  10.B.4

 • Plandistrikt

  10 Gadbjerg

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være åben-lav.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende, til dækning af lokale behov.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget