10.B.2 - Boligområde ved Buen i Gadbjerg

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  10.B.2

 • Plandistrikt

  10 Gadbjerg

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være åben-lav. Bebyggelsesprocenten for boliger må maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker mv. er bebyggelsesprocenten max. 70.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse, samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget