10.B.1 - Boligområde ved Langgade i Gadbjerg

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  10.B.1

 • Plandistrikt

  10 Gadbjerg

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Boligbebyggelse må ikke opføres i en bygningshøjde over 8,5 meter og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker mv. er bebyggelsesprocenten max. 70. Bygningshøjden må ikke overstige 12,5 meter og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse, samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget