Vand - som potentiale og udfordring

Mennesker drages af vandet. For selvom vand kan give udfordringer med oversvømmelser, kan det også give unikke muligheder for at skabe oplevelser for børn i alle aldre.

I Vejle arbejder vi med at udvikle byen sammen med vandet, både det nuværende, og det, som kommer i fremtiden. For vi tror på, at vandet giver store muligheder for ekstra kvalitet til både det at bo, leve og arbejde i byen.

Derfor arbejder vi med en helt ny bydel ved havnen, som skal give unikke bomæssige kvaliteter i vandkanten. Det er også målet, når vi håndterer fremtidens klimaudfordringer som f.eks. ved etablering af slusen ved Sønderåen. Her giver projektet en helt ny rumlig og teknisk forklaring på vandets betydning for Vejle by.