Sammen om udvikling

I Vejle arbejder vi sammen om at udvikle byen.

Vi går i dialog med bygherrer om at skabe de bedst mulige projekter, så de får en høj bygningsmæssig og rumlig kvalitet, men også giver værdi til omgivelserne. Vi går også aktivt ind i at skabe fælles projekter på bydelsniveauer. Sammen med områdets interessenter arbejder vi på at udvikle nye koncepter og aktiviteter i den nordlige, midterste og sydlige del af handelsgaden.

Byudvikling sker på alle niveauer og med mange forskellige aktører – og vi ved at jo bedre vi arbejder sammen, jo længere kan vi nå.

Det gør vi

  • Arbejder med de 4 resiliente bydele – Fjordbyen, Vestbyen, Løget & Nørremarken samt Rosborg.

  • Laver en samlet strategi for oplevelser i midtbyen (Midtbystrategi).

  • Deltager i samarbejder om udviklingen af Vejle, f.eks. Buiness Improvement Districts (BID), helhedsplaner, udviklingsprojekter osv.

  • Udarbejder en ny arkitekturpolitik.