Naturen i byen

Der skal være plads til oplevelser og læring i naturen – også i byen. Vi skal værne om naturen – men samtidig gøre den tilgængelig.

Drømmen er, at mennesker kan bevæge sig i naturen midt i og omkring Vejle, men ikke på bekostning af dyr og planter. Derfor arbejder vi med at skabe bynær natur, men også at sikre forbindelser til den omkringliggende værdifulde natur.

I Vejle arbejder vi med Sønderåen som en vigtig forbindelse – en blå og grøn akse, som forbinder Ådalen med fjorden. Vi ønsker at gøre denne akse stærkere, være et sammenbindende element i byen. Ved fjorden ligger den meget besøgte Skyttehushave. Vi arbejder med et projekt i Skyttehushaven, som skal både gøre den nem at bruge og samtidig skabe nye bynære rekreative muligheder.