Mobilitet – Bevægelser som forbindelser af oplevelser

Mobilitet er et begreb, som dækker over de rum og oplevelser, der sker på menneskers rejsen. I Vejle ser vi bevægelser som forbindelser, der skaber sammenhæng i byen.

Man skal kunne se Vejle gennem oplevelser i bevægelse, med skovene, bylivet og kulturen. Vi arbejder på at skabe bedre sammenhæng mellem trafikformer og gøre det attraktivt at benytte alternative og kollektive trafikformer. Det skal være nemt, hurtigt og sikkert - men samtidig oplevelsesrigt – at bevæge sig i Vejle.

Derfor arbejder vi med at nytænke stationsområdet. Vi ser hele området som en forbindelse, et fremtidens mobilitetsknudepunkt, som binder byen sammen. Vi vil etablere en supercykelsti på tværs af byen. Det bliver ikke kun en hurtig og sikker sti, men en forbindelse mellem en række af oplevelser.