Den levende by

Vi ønsker en tæt og mangfoldig by ­­­– en by, der summer af liv. Der er planlagt for nye bygninger og udviklingsprojekter, og der opstår hele tiden nye muligheder. Vi er parate til, at Vejle vokser.

Derfor planlægger vi for at skabe rum til mennesker og handelsoplevelser, samt plads til at naturen kan komme helt ind i byen og give mulighed for pauser og ophold. Fortætning af byen, koncentration af detailhandel og strategisk placering af byens tilbud er grundlæggende principper.

I den sydlige del af midtbyen er omdannelse af godsbanearealer ved Gammelhavn med til at skabe en tættere by. Funktioner som handel, erhverv og boliger tiltrækker mennesker og giver liv i byen, mens byrum med forskellig karakter skaber variation og dynamik. For at styrke Vejle som oplevelsesby er der etableret 3 forskellige Business Improvement Districts (BID). Her går repræsentanter på tværs af kommune, handel og developere sammen om at skabe aktiviteter og arrangementer. Eksempler er koncerter, bystrand og torvedage, men også karaktergivende udsmykning og udstillinger er en del af indsatsen.