Nye partnerskaber

Vejle Kommune har i 2011 sat sig nogle erhvervspolitiske mål, som betyder, at der inden 2020 skal opnås:

  • 10.000 flere indbyggere

  • 5.000 flere jobs

  • 500 flere iværksættere

Vejle Kommune vil derfor arbejde offensivt og strategisk på en erhvervsudvikling, der sigter både nationalt og globalt. Vi vil især satse på vækst indenfor for den vidensbaserede service og industri. Det skal bl.a. gøres ved at styrke det offentlige-private samarbejde og løfte serviceoplevelsen for virksomhederne. Vi vil skabe grobund for nye erhvervstyper og udvikle det professionelle værtsskab for oplevelser og erhvervsturisme. Kommunen vil også arbejde for en infrastruktur, der styrker Vejles placering i det østjyske, samt udvikle de primære erhverv i samspil med miljø, natur og turisme.

Erhvervsområder

Vejle Kommune ønsker at tilgodese virksomhedernes behov for lokalisering og gøre kommunen attraktiv for virksomhedernes medarbejdere. For at kunne tiltrække nye virksomheder, skal Vejle Kommune kunne tilbyde et stort og varieret udbud af lokaliteter for placering af erhvervsvirksomheder. Der er i alt udlagt 939 ha erhvervsområder. De største erhvervsområder er placeret med adgang til det overordnede vejnet ved Vejle og Give. Disse områder kan rumme mange forskellige erhvervstyper, som kan være arealkrævende, transporttunge, placeret i klynger eller være eksperimenterende i forsøgsområder. I Erhvervspark Vandel er der plads til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Ved centerbyerne og de fleste lokalbyer er der udlagt mindre erhvervsområder til lokalt orienterede service- og håndværksvirksomheder.

Erhverv i midtbyerne

Mange virksomheder kan i dag med fordel placere sig i bymidten, hvor der er offentlig transport og mange private og offentlige servicetilbud. Vejle Kommune arbejder derfor på at blande byfunktionerne i midtbyerne, således at mikset mellem boliger, butikker og virksomheder skaber levende byer.

Erhverv i landzone
For de primære erhverv arbejder vi på at være på forkant med de fremtidige udviklingsønsker for at sikre investeringssikkerhed og undgå konflikter med de øvrige arealinteresser. For Vejle Ådal er der udarbejdet en erhvervs- og udviklingsstrategi, der rummer en række forslag til forbedringer for områdets erhvervsliv såsom landbrug, dambrug, skovbrug og turisme, samt indeholder en vifte af ideer til indsatser for naturværdier, kulturhistorie, friluftsliv og oplevelser.