Bosætning

Vejle Kommune, og de enkelte byer og bysamfund, er i stigende grad i konkurrence med andre byer og andre kommuner om vækst og bosætning.

Stigende mobilitet

Vi er i stigende grad mobile og er villige til at flytte derhen, hvor vi har adgang til flest mulige af de arbejdspladser, som vi finder attraktive. Vi flytter til de byer, hvor vi ikke bare har adgang til jobs men også kan møde andre, som vi gerne vil sammenligne os med, og hvor der er adgang til kultur, oplevelser og natur. Der er også en tendens til at vi flytter derhen, hvor andre flytter hen.

Mange unge flytter til de større byer for at få en uddannelse, og samtidig medfører udviklingen i befolkningssammensætningen en større og større andel af ældre. Det er derfor vigtigt at tiltrække og fastholde folk i den erhvervsaktive alder.

Indbyggertallet i Vejle Kommune voksede alene sidste år med mere end 1.000 personer, men vi har plads til, at endnu flere får øjnene op for alle vores kvaliteter.

Fremtidens beboere

Folk er forskellige, og det skal vores boligområder også være. Nye målgrupper har andre ønsker til boligerne og det at bo i byen, og vores boligmiljøer skal være sunde og trygge. Planlægningen skaber rammerne for udviklingen.

Bosætning er også erhvervspolitik. Fremtidens beboere er også fremtidens medarbejdere, og det er vigtigt for virksomhederne, at der er boliger og boligmiljøer, der svarer til de ønsker, som forskellige mennesker har til boligen i fremtiden.

Derfor har Vejle Kommune, i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet, gennemført en analyse af fremtidens beboere. Dette for at afdække, hvilke familietyper de tilhører og hvilke ønsker og behov, de kan forventes at have til deres fremtidige hjem.

Det er kendt viden, at der bliver flere singler (enlige med og uden børn). Det skyldes, at flere venter med at flytte sammen med en partner og at gruppen af seniorer bliver større, da de store årgange er ved at nå pensionsalderen, og vi generelt bliver ældre.

Vi kan også se at en stigende andel af tilflytterne til Vejle Kommune - og hele Danmark - er udenlandske statsborgere. Det er ikke kun flygtninge, over halvdelen kommer faktisk fra ”vestlige lande”, det vil sige Europa og Nordamerika. De kommer for at arbejde i de store virksomheder i området, i byggebranchen, i landbruget, eller på sygehusene. En del kommer alene, men mange har også ægtefælle og børn med.

Derfor har Vejle Kommune også gennem en årrække gjort en indsats for at lette virksomhedernes rekruttering. Det gør vi ved at hjælpe med at finde bolig og børnepasning, men også at møde danske familier og andre, der er flyttet fra udlandet til Vejle Kommune på grund af arbejde (ex-pats).

3 fokusgrupper

Analysen af fremtidens beboere har særligt fokuseret på de 3 grupper: seniorer, singler og international arbejdskraft. Konklusionen på undersøgelsen er bl.a., at disse grupper har det tilfælles, at de i højere grad end børnefamilier efterspørger moderne lejeboliger.

Singlerne vil især gerne bo i de centrale byområder. De ældre vil, for de flestes vedkommende, gerne blive boende i det område, hvor de bor i dag. Her er det ofte et problem, at der mangler moderne og attraktive ældre-egnede boliger i bydelene omkring Vejle By og i de mindre bysamfund. De internationale medarbejdere foretrækker ofte at bo centralt i Vejle og mange pendler herfra til f.eks. Billund og Brande. Men der er også mange, der bor i ældre boliger i landdistrikterne.

Herlighedsværdier, der styrker tilflytningen

Vejle Kommune har godt fat i bosætningen. Det er især adgangen til et rekordstort antal arbejdspladser inden for en halv og en hel time, der giver Vejle Kommune gode kort på hånden. Den anden vigtige faktor er de herlighedsværdier, som især Vejle, men også flere af de andre byer i kommunen, rummer. Det er en tilgængelig natur og gode bymiljøer med muligheder for shopping og byliv. Det er noget som bl.a. vores internationale arbejdskraft sætter pris på. Det er især derfor at mange ansatte i specialiserede jobs i store virksomheder, som LEGO, Siemens og Bestseller, foretrækker at bo i Vejle.

Det er derfor vigtigt at fastholde vores fokus på god og spændende arkitektur, koncentration af shopping og oplevelser i Vejle Midtby samt gode rekreative muligheder i vores skove, strande og naturområder. Ligeledes er det vigtigt at fortsætte og styrke vores fokus på tilflytterservice med bosætningsguide og expats-aktiviteter.

Varieret boligudbud

Den største del af befolkningstilvæksten sker i Vejle By og de nærmeste omegnsbyer. Derfor har byrådet også fokus på at udvikle Vejle by, så den kan rumme op til 100.000 mennesker i 2050. Det er ikke sikkert, at vi bliver så mange, men det er en mulighed, vi som kommune har en væsentlig indflydelse på, om det bliver virkelighed. De nye boliger skal fortsat i høj grad opføres som byboliger indpasset i den eksisterende by, men der er også plads til nye boliger af forskellige typer i yderkvarterer og de mindre bysamfund. Vi arbejder med en mere fleksibel planlægning, hvor der udover traditionelle rækkehuse og parcelhuse, også er mulighed for mindre fritliggende huse, som passer til fremtidens familieformer.