Vision Vejle Kommune

Planstrategi 2015 bygger på byrådets vision Vejle med Vilje. Planstrategien beskriver Vejle Kommunes og Trekantområdets mål og visioner for udviklingen, og indeholder særlige afsnit om Vejle Midtby og kommunens arbejde med resiliensstrategien set i forhold til den fysiske planlægning.

Befolkningstilvæksten til kommunen gør, at byrådet har indledt en proces, der skal lede frem til en langsigtet plan for kommunens udvikling frem imod 2050.

I afsnittene under Vision Vejle Kommune kan du læse om, hvordan Vejle kommune ønsker at arbejde strategisk med de emner, som er vigtige for at skabe gode rammer for borgere og virksomheder.