Det vil vi i Trekantområdet - Kollektiv trafik

  • Arbejde for hyppigere og hurtigere togforbindelser til Hamburg.

  • Arbejde for ny bane Vejle-Billund.

  • Arbejde for højfrekvent betjening af Fredericia, Kolding og Vejle stationer med hurtige tog, som en del af Timemodellen.

  • Arbejde for hyppigere togbetjening internt i Trekantområdet, herunder etablering af regionaltogstation i Erritsø.

  • Der skal i planperioden udarbejdes en sammenhængende plan for styrkelse af den kollektive trafik inden for hele Trekantområdet, med henblik på at styrke bosætning og erhvervsfremme.