Turistpolitiske overvejelser

Vejle er en større turistby end de fleste nok forestiller sig. I 2015 var der ca. 200.000 hotelovernatninger, hvilket er mere end Fredericia og Horsens tilsammen, og ca. 51.000 flere end i Kolding. Der var i 2015 også 217.000 overnatninger på campingpladser.

Turismeindsatsen er struktureret efter 3 overordnede indsatsområder:

  1. Turistinformation og værtskab

  2. Markedsføring/branding af Vejle som attraktiv turistdestination

  3. Strategiske indsatser og udviklingsområder

Vejle er især stærk på erhvervsturisme og det er en styrkeposition, som vi fortsat arbejder på at udbygge. Det sker

bl.a. igennem initiativet ”Meeting Vejle” der handler om en fælles markedsføring af de mange konferencehoteller i og tæt ved Vejle. Det drejer sig om 8 konferencesteder på en linje fra Vingsted Hotel & Konferencecenter til Comwell Kellers Park.

Konferenceturismen har en stor synergi med Vejle Midtbys mange tilbud inden for shopping, kultur- og aftenliv.

Vejle Ådal og Vejle Fjord

Strategien rummer en række forslag til forbedringer for områdets erhvervsliv; landbrug, skovbrug, dambrug, turisme mv. sammen med en vifte af idéer til indsatser for naturværdier, kulturhistorie, friluftsliv og oplevelser. Visionen er at skabe nye udviklingsmuligheder og perspektiver for de mange aktive interessenter i området. Udviklingsstrategien dækker hele det geografiske område i og omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord, herunder sidedalene op til bl.a. Jelling og Egtved.

Søsport og sejlerturisme

Fjorden giver mulighed for mange former for rosport og sejlsport og også for mere rekreative former for sejlads. En udbygning og forbedring af faciliteterne på dette område kan ses både som et led i sundheds- og forebyggelsespolitikken og som et turistmæssigt tiltag. Målet for arbejdet på dette område er at udnytte fjordens turistmæssige og rekreative potentiale langt bedre. Der er etableret nye og bedre faciliteter for lystsejlere samt ro- og kajakklubber. Der skal i den kommende planperiode arbejdes på at styrke den fysiske sammenhæng mellem lystbådehavnen og midtbyen. Der er konkrete planer om en supercykelsti gennem området og helt ud til byens vestlige udkant, hvor bl.a. badeland og bibliotek befinder sig. Vejle Kommune vil derudover arbejde for at forbedre stiforbindelser til fjorden og dens små og store havne. Der kan også arbejdes med at etablere støttepunkter, der f.eks. kan bruges af havkajakroere, men også af skoler og institutioner.

Siden efteråret 2007 har Vejle Kommune arbejdet med udviklingsplaner for den yderste del af Nordkajen, hvor Vejle Lystbådehavn ligger i dag. Hele området ligger åbent for offentlig adgang for at udvikle attraktive torve og promenader, som kan understøtte, at den nye bydel bliver et helt særligt sted i Vejles møde med vandet.

Familieturisme

Vejle Kommune rummer flere gode familievenlige campingpladser og sommerhusområder. Flere af campingpladserne arbejder med planer om at udvikle sig til feriecentre med et stort antal hytter/ferieboliger. Det vil tiltrække nye målgrupper som ikke tiltrækkes af campinglivet. Riis Feriepark, som i dag er en campingplads med et mindre antal hytter, er ved den sidste revision af kommuneplanen udlagt til feriecenter. Børnefamilierne kommer især for at besøge de familievenlige attraktioner i Sydjylland, men besøger også Vejle By. Vejle er med i destination LEGOLAND, et samarbejde der omfatter 8 kommuner og en række virksomheder indenfor turisme. Målet er at tiltrække flere børnefamilier – og få dem til at blive længere.

Natur- og friluftsturisme

Vi har i Vejle Kommune gode regionale og nationale cykel- og vandrerruter. De spænder fra den næste flade Bindeballesti, der nu er forlænget til Billund, til meget kuperede ruter. Det giver gode muligheder for vandrerferie, hvor der er udviklet forskellige ”Hærvejspakker”, der sikrer at man som vandrer får en god oplevelse med gode måltider og overnatningsmuligheder. Men også mountainbikeryttere og andre cyklende motionister er glade for de udfordringer, som det bakkede terræn omkring Vejle Fjord og Vejle Ådal byder på. Der er igangsat et arbejde der skal udvikle og markedsføre de muligheder, der er for cykelmotion i Vejle Kommune.

Området omkring Erhvervspark Vandel, som i dag bruges til grusgravning, er udpeget som et perspektivområde for erhverv, turisme og bosætning og skal udvikles på baggrund af en helhedsplan. Området skal ses i sammenhæng med de aktuelle planer om at udvikle Billund som turistdestination, samt nærheden til ådalen og Hærvejen.