Det vil Trekantområdet

  • Forbedre adgang, natur- og landskabskvaliteter og øge tilgængeligheden til områderne samt sikre, at basisfaciliteter er til stede og af høj kvalitet. Dette skal ske med henblik på at bevare og styrke naturværdierne. Basisfaciliteter er fx toiletter, skilte over området, vejvisere, affaldsspande, m.m.

  • Forbedre den oplevelsesmæssige kvalitet i områderne, også ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, fx ved at etablere ”hjertestier” og stier tæt på byerne. Sideløbende vil vi, hvor det giver mening, øge tilgængeligheden og kvaliteten af handicapfaciliteter.

  • Formidling har høj prioritet. Udarbejdelsen af et forslag til en fælles kommunikationsstrategi vil derfor være et vigtigt element i det overordnede sigte om at forbedre adgang og kvalitet i natur- og kystområderne. For at brande de faciliteter der er helt unikke for Trekantområdet, fx via udgivelse af en fælles oplevelsesguide (”Naturturen går til Trekantområdet”) vil vi søge samarbejde med turistorganisationerne, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

  • Samarbejde om at udvikle en naturpark omkring kystområderne ud mod Lillebælt.

  • Samarbejde om en samlet udvikling af Vejle Ådal og Vejle Fjord.