Kulturhistorie

Mål

Trekantområdets kulturarv og dens værdier skal beskyttes og kendskabet hertil udbredes.

Redegørelse til mål

Det danske landskab er præget af menneskets virke igennem årtusinder. Overalt findes der historiske spor, som fortæller om samfundsudviklingen og vidner om menneskets påvirkning af omgivelserne. Disse spor med deres lokale eller regionale særpræg er baggrund for vores fælles identitet inden for små og større områder.

Samfundsudviklingen føjer hele tiden nye lag til kulturhistorien, som derfor altid vil være inde i en dynamisk proces. Det betyder i mange tilfælde, at værdifulde spor kan blive udvisket eller ødelagt. I takt med ændringerne i såvel by som det åbne land er det derfor vigtigt at være opmærksom på den kulturhistoriske fortælleværdi for at kunne beskytte og sikre den historiske kontinuitet. Internationalt kendte eksempler på dette er Jelling-Monumenterne og Brødremenighedsbyen Christiansfeld, som er med på Unescos Verdensarvsliste. Samarbejder med blandt andet Kulturstyrelsen og Nationalmuseet er her af vigtig betydning for sikring og formidling af en kulturarv af både national og international værdi.

Kommuneplanen indeholder en udpegning af en række kulturhistoriske værdier (eksempelvis udpeget som kulturmiljøer og kirkeomgivelser), der skal sikre, at udviklingen sker med viden om og under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.

FAKTABOKS

Et kulturmiljø defineres som et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden af-spejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

FAKTABOKS

UNESCOs verdensarvsliste omfatter naturområder og kulturskabte værdier, som betragtes som menneskehedens fælles arvegods. 1.031 områder fordelt på 163 lande er med på listen (status juli 2015). I Danmark er der udpeget 5 verdenskulturarvsområder og 3 verdensnaturarvsområder (heraf én i Grønland). Nye forslag bliver løbende meldt ind til listen, og optagelse sker efter, at en række internationale eksperter har vurderet, om forslagene lever op til Verdensarvskonventionen, og om de enkelte lande gør tilstrækkeligt for at beskytte områderne for eftertiden. Der er derfor oprettet en opmærksomhedsliste med områder, der med tiden måske optages på verdensarvslisten.

To steder i Trekantområdet er optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste, Jelling Monumentet (1994) og Christiansfeld (2015).

Jelling Monumentet består af to runesten, en middelalderkirke samt to høje fra vikingetiden. Jelling Monumentet afspejler den første officielle overgang fra hedenskab til kristendom i Skandinavien.

Christiansfeld blev grundlagt i 1.773 med tilladelse fra Kong Christian den 7. af brødremenigheden, en luthersk evangelisk frimenighed fra den tyske by Herrnhut. Byen har bevaret den oprindelige bykerne med huse opført efter en streng byplan, og brødremenighedens traditioner præger stadig livet i byen og lokalsamfundet.