Bevaringsværdige bygninger i Vejle Kommune

I den tidligere Vejle Kommune er der lavet et kommuneatlas, hvor alle bygninger opført før 1940 er registreret med hensyn til bevaringsværdi fra 1-9. Der er endvidere vurderet særligt værdifulde by- og landskabstræk.

Ved fremtidig planlægning, byggeri, byfornyelse og restaureringsarbejde skal der tages hensyn til vurderinger i kommuneatlasset.

Det er muligt og vigtigt at bygge moderne og nutidig arkitektur, når det udføres under hensyn til og i samspil med omgivelserne, og indpasses i bebyggelsen, kvarteret, byen, landskabet og naturen.

Efter bygningsfredningsloven kan bygninger optages som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Alle bygninger, der har en bevaringsværdi fra 1-4 i kommuneatlasset, optages i kommuneplanen som bevaringsværdige.

Når en bygning er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen, betyder det, at bygningen ikke må nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunen har meddelt ejeren, om kommunen vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er ikke et generelt forbud mod nedrivning, men en vurdering fra sag til sag, hvor den arkitektoniske kvalitet af det byggeri, der ønskes i stedet, vil have betydning for afgørelsen. Hvis kommunen vælger at nedlægge forbud mod nedrivning, er den forpligtet til indenfor et år at offentliggøre et lokalplanforslag for ejendommen.

En liste over de udpegede bevaringsværdige bygninger kan ses her pdf bevaringsvaerdige_bygninger_2017.pdf (90.6 KB)