Det vil Trekantområdet

  • fremme etablering af biogasanlæg i Trekantområdet,

  • arbejde for, at der sker en bedre udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder,

  • fortsætte arbejdet for at der sker energieffektivisering i den offentlige såvel som i den private bygningsmasse,

  • igangsætte og gennemføre energiprojekter sammen med borgerne med henblik på forsyning og effektivisering i hele boligområder og landsbyer.