Skovrejsning

Mål

  • Skovrejsningen skal fremme hensynet til friluftsliv, grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, klima og miljøbeskyttelse.

  • Skovrejsningen skal bl.a. ske som bynær, rekreativ skov.

  • Skovrejsningen skal bidrage til opfyldelse af det nationale mål om at øge det samlede skovareal til 20-25 % inden år 2100.

Redegørelse til mål

Kommuneplanen skal efter planloven udpege områder til skovrejsning og områder, hvor skovtilplantning er uønsket, samt optage retningslinjer herfor. Folketinget besluttede i 1988 aktivt at støtte etableringen af ny skov på landbrugsarealer, så skovarealet kan fordobles i løbet af ca. 80 – 100 år (svarer til en trægeneration). I dag er ca. 14.3 % (2013) af Danmarks areal dækket af skov.