Erhvervs-og Udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord

Vejle Kommune har vedtaget en strategi for en samlet udvikling og branding af Vejle Fjord og Vejle Ådal.

Formålet er at skabe yderligere vækst for primærerhverv, bosætning og oplevelsesøkonomi, og dermed skabe merværdi for hele Vejle Kommune.

Visionen er samtidig at skabe et unikt natur- og oplevelsesområde omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord, som har både nationalt og internationalt format. Det er blandt andet hensigten at arbejde videre med at afdække perspektiverne ved og muligheden for at etablere en nationalpark i området.

Endelig er det overordnede formål at opnå synergigevinster for både erhverv og natur ved en samlet planlægning og koordinering af kommunens og andre interessenters forskellige indsatser i området.

Strategien danner overordnet ramme for en række af kommuneplanens områder.

Du kan se strategien her