Mål for Vonge

  • Bevare bebyggelsen i hovedgaden.

  • Bevare udkig til landskabet fra hovedgaden.

  • Udbygge med boliger inden for de gældende rammer.