Vandel

Indbyggertal (2016)

773 personer

Boligudbygning (2012-2016)

1 stk.

Restrummelighed

61 boliger

Nye udlæg

0 boliger

Vandel er mest kendt for den nu nedlagte flyvestation syd for byen, hvoraf en del i dag udgør Erhvervspark Vandel. Erhvervsparken bruges i dag bl.a. til oplagring af fyrværkeri og diverse motorsportsarrangementer og lignende. Flyvestationen er samtidig et vigtigt kulturminde fra både besættelsestiden og den kolde krig. Arealerne syd for selve flyvestationen er udlagt til grusgravning og området udgør på grund af sin størrelse et vigtigt råstofområde i regionen. På længere sigt vil området nordvest for Vandel egne sig til en udvikling, der indbefatter både turisme og erhverv i tilknytning til turistattraktionerne i Billund. Der er udlagt flere arealer til boligformål, mens der nord for byen er mulighed for at udvide det eksisterende erhvervsområde. Den nedlagte Vandelbane fungerer som natursti fra Vejle til Bindeballe, og stien er nu fortsat til Billund.

Vandel er oprindelig en landsby, der i forbindelse med åbningen af Vandelbanen i 1897 udviklede sig til en stationsby. Stationen eksisterer fortsat som privat bolig. Ellers ses sporene fra stationsbytiden især omkring krydset Grindstedvej/Stationsvej, hvor gæstgivergården og den tidligere købmandsgård markerer de 2 hjørner. Her ligger også det tidligere posthus.

Længere mod vest ligger byens første brugs der i dag rummer en bodega, og den anden brugs, der er ombygget til boliger. Brugsens tidligere parkeringsplads fremstår som et restareal. Det tidligere Vandel Savværk og Tømrerværksted udgør et velbevaret miljø. Også lægeboligen fra 1919 er særdeles velbevaret. Generelt er oplevelsen af Vandels bymidte præget af, at de fleste af byens servicefunktioner i takt med den stigende konkurrence fra større nabobyer - og senest åbningen af omfartsvejen – er lukket. Den nuværende Dagli´brugsen ligger ved omfartsvejen, hvor den har en god omsætning fra især kunder, der er på vej til og fra Legoland og Billund Lufthavn. Erhvervsområdet op mod omfartsvejen er adskilt fra byen af åbent land, som gør det muligt at opleve byens profil fra nord.